خدمات ارزی فوری

انجام خدمات ارزی فوری

پرداخت هزینه های ارزی شما در کمتر از یک ساعت و ارایه رسید پرداخت و تراکنش در کمتر از ۲ ساعت

پس از واریز مبلغ به حساب ما در ایران 

انتقال ارز از داخل ایران و واریز به حساب  بانکی مورد مظر شما  در اروپا و امریکا و کانادا و ارایه رسید

دریافت ویزا  و مستر کارت مجازی در کمتر از یک ساعت

هزینه صدور 20  یورو با امکان دریافت صورت حساب یک بار به رایگان.

 قیمت ارز متناسب با متوسط قیمت ارزمبادله ای در ایران است.

 

گروه مشاورین ماهری

۰۰۳۱۶۱۲۸۷۰۵۰۰

Whatsapp! +31612870500

http://maheri.co

[email protected]

info       @     paziresh.online

+31612619911

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.